Muhtar Adaylarının Bilmesi Gereken 19 Şey

HER MUHTAR VE MUHTAR ADAYI BUNLARI BİLİYOR MU ?


1-Her muhtar aday ve her muhtar 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki kanunu iyi okumalıdır.


2- İnterneti etkili kullanıyormusunuz ? interneti etkili kullanmak için kendinizi tanıtın. Tıklayın tanıtın

 


3-Her muhtar adayı ve her muhtar 2972 Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunu iyi incelemelidir.


4-2972 sayılı Kanunun 31. maddesine göre muhtar olabilme şartları şunlardır:


a- En az altı aydan beri o mahalle veya köyde oturmak

b-25 yaşını doldurmak - okur yazar olmak

c- 2839 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak


5-Muhtarlar mahalli idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmek veya aday gösterilebilmek için görevlerinden istifa etmek zorunda değildirler


6-Köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde adaylık usulü yoktur.


7-Her Türk vatandaşı, bu Kanunda ve bu Kanunun atıf yaptığı diğer kanunlarda öngörülen hükümlerce seçilmeye mani hali olmamak kaydıyla, muhtar, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti üyesi seçilebilir. Bunlar için ilkokul mezuniyeti şartı aranmaz; okur-yazar olmak yeterlidir.


8-Seçimlerde her muhtarlık bir seçim bölgesidir.


9-Köy muhtarları, görev yaptıkları köylerde sandık kurulu başkanı olamazlar.


10-Köy Muhtarının izinli olduğu raporla belgelenen rahatsızlığı, Bakan tarafından görevden geçici süreyle uzaklaştırıldığı, görev dışı bir suç isnadıyla tutuklanması, görevine son verilmesini gerektirmeyecek türden kesinleşmiş hapis cezasının infazı için ceza evine girmesi gibi nedenlerle görevinden geçici olarak ayrılması halinde yerine birinci aza ilçe Kaymakamı tarafından vekil olarak görevlendirilir.


11-Seçildikten sonra Muhtarlık için yasanın aradığı koşullardan birini yitirenler 442 Sayılı Köy Kanununa 286 Sayılı Kanunla değişik 33'ncü maddesi uyarınca ilçe idare Kurulu Kararı ile muhtarlıktan çıkarılırlar.


12-Mahalle Muhtarları görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanuna tabidirler.Köy Muhtarları hakkında her türlü idari soruşturmayı Kaymakamlar ve gerektiğinde Valiler yaptırabilirler.


13-Mahalle Muhtarları görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanuna tabidirler. Haklarında Ön inceleme başlatmaya ve soruşturma izni vermeye yetkili merci bağlı bulundukları İlçe Kaymakamıdır.


14-Mahalle Muhtarlığının ölüm, istifa ve yargı kararı ile düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde 2972 Sayılı Mahalli idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında kanunun 33'ncü maddesi uyarınca durum ihtiyar Heyetinin birinci üyesi tarafından İlçe Seçim Kuruluna ve mahallin en büyük Mülki amirine (Kaymakam) bildirilmesi gerekir.


15-Mahalle Muhtarı seçilebilmek için mevzuatta belirlenmiş koşullardan birini taşımayan bir kimsenin seçilmesi ve itiraz süreleri geçtiği için seçim sonucunun kesinleşmesi takdirinde tam kanunsuzluk hali teşkil eden bu durum Yüksek Seçim Kuruluna intikal ettirildiğinde Kurul kararı ile kişinin seçimi iptal edilecektir.


16-Bir Mahalli idare birimi olmayan mahalle yönetiminin seçimle göreve gelmiş yetkilisi durumundaki mahalle muhtarı Ceza Kanunu uygulamasında memur sayılır.


17- Yeni Torba Kanun Teklifi’nde muhtar maaşlarına ve emekli köy korucularının aylığına zam yapıldı. Buna göre muhtarların aldığı 460 liralık ödenek tutarını, Bakanlar Kurulu 875 liraya kadar çıkarmaya yetkili olacak.


18- "TÜM YÖNLERİYLE KÖY YÖNETİMİ VE MUHTARLARIN GÖREVLERİ” adlı 780 sayfalık bir kitap yayınlanmıştır. Her muhtar ve muhtar adayı bu kitabı okumalıdır.


 

Tüm muhtar adaylarına ve muhtarlara başarılar dileriz.
 

Bu site, IdeaSoft® - Akıllı E-ticaret Paketleri ile hazırlanmıştır.