Başkan,Encümen,Muhtar Maaşları Ne Kadar?

YEREL YÖNETİMLERDE GÖREV ALANLARIN MAAŞ VEYA GELİRLERİ HAKKINDA PRATİK BİLGİLER

 


Belediye Başkanı Maaşı Ne Kadardır?


Seçilmişlerin aslında maaşı olmaz, harcırahları olur. Maaşlar da harcırahlarda uygulanan çerçeve esas alınarak saptanır.Seçilmişlerin maaşları devlet memurları harcırah yönetmeliğine göre belirlenir. Belediye başkanları seçilerek göreve geldiklerinden dolayı ödeneği hangi devlet memuruna benzer durumda ise onun aldığı harcırahı alır.En yüksek devlet memurunun yalın maaşı 701,45 TL, harcırahı ise 38,50 TL olarak belirlenmiştir. Belediye kanununun 32.maddesine göre Belediye Başkanının asgari maaşı 701,45 TL’nin üzerinde olmalıdır. Bu durumda belediye başkanları bulundukları yerde bulunan en yüksek devlet memurunun maaşına benzer maaş alırlar.

Belediye Meclis Üyeleri Ne Kadar Maaş Alır?


Belediye Meclis Üyeleri maaş karşılığı çalışmayıp huzur hakkı ödeneği alırlar.Harcırahları 1-4 kadro derecesine göre yapılır.Harcırah kanununda hizmetlilerin yararlandığı yönetmeliğe göre huzur hakları belirlenir. Ancak huzur hakkı belirlemede yerleşim biriminin nüfusu da esas alınır.Buna göre Belediye Meclis Üyelerinin yaklaşık brüt huzur hakları şöyledir:

Nüfusu 10.000’e kadar olan beldelerde 60 TL

10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde 65 TL

50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde 80 TL

100.001’den 250.000’e kadar olan 95 TL

250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde 110 TL

500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde 130 TL

1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde 155 TL

2.000.001’den fazla olan beldelerde 190 TL

Meclis başkan ve üyelerine, belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.

TL cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamasında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Kuruşa tamamlanır; yarım Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.Belediye Encümenlerinin Huzur Hakkı Ödenekleri Ne Kadardır?


Belediye Encümenlerinin huzur hakları yerleşim biriminin nüfusuna göre verilir. Nüfusa göre belediyelerde meclis üyelerinin bürüt huzur hakkı ödenekleri yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

Nüfusu 10.000’e kadar olan beldelerde 260 TL

10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde 335 TL

50.001’den 200.000’e kadar olan beldelerde 445 TL

200.001’in üzerinde olan beldelerde 555 TL


Büyükşehir Belediye Encümeninin Başkanı ve Seçilmiş Üyelerinin Huzur Hakları Ne Kadardır?Yaklaşık 890 TL’dir. Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir.

İl Genel Meclisi Üyelerinin Maaşı Var mıdır?

İl Genel Meclisi Üyeleri maaş değil huzur hakkı ödeneği alırlar. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 24. maddesine göre verilen bu huzur hakkı, il genel meclisi başkan ve üyelerinin, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için verilmektedir.

İl Genel Meclisi Üyelerinin Huzur Hakları aşağıdaki gibidir.

İl Genel Meclisi Başkanı: Yaklaşık 450 TL

İl Genel Meclisi Üyeleri: Yaklaşık 160 TL

İl Encümenlerinin Gelirleri Nasıldır?


İl Encümenleri maaş almazlar, huzur hakkı ödeneği alırlar. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 28. maddesine göre verilen bu ödenek, encümenin memur üyelerine, encümen üyeleri için belirlenen gösterge rakamının yarısı olarak ödenmektedir.

 

İl Encümenlerinin Huzur Hakkı Ne Kadardır?Encümen Başkanı: Yaklaşık 1000 TL

Encümen Üyeleri: Yaklaşık 890 TL huzur hakkı alırlar.


Muhtarların maaşı Yaklaşık Ne Kadardır?


Muhtarların maaşları yaklaşık %100 artarak 460 TL’den 875 TL’ye çıkmıştır. Ayrıca Muhtarların sosyal güvenlik primleri devlet tarafından ödenmesi hususu Muhtarların özlük haklarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili tartışmalar devam etmektedir.

 

Zaman zaman muhtar maaşlarının artırılması, sosyal haklarının iyileştirilmesi ve Bağ-Kur primlerinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin TBMM'de milletvekilleri tarafından verilen dilekçeler  görüşülmekte ancak genelde "sigorta primlerini kendileri ödeyenlere karşı bir haksızlık oluşacağı" gibi  çeşitli gerekçelerle  teklif kabul görmemektedir. Ancak muhtar maaşlarının artırılması suretiyle muhtarların kendi sosyal güvenlik primlerini kendilerinin daha rahat ödeyebileceği cihetine gidilmektedir.
Öte yandan  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre Köy ve mahalle muhtarlarının ödemek zorunda oldukları sosyal güvenlik destek primleri  (SGDP), Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinde yer alan ödenekten karşılanmaktadır. 

Ancak son zamanlarda muhtarlarla ilgili prim ödeme hususunda bir takım avantajlar getirilmiştir.

5510 sayılı Kanunun geçici 16’ncı maddesi ile köy muhtarlarına, kendi namına tarımsal faaliyette bulunanlara ve vergiden muaf olarak evde el işi yapan kadınlara 01.10.2008 tarihi itibariyle, prim ödeme avantajı düzenlemesi getirilmiştir.

Bu kapsamdaki sigortalıların 2013 yılı için aylık 20 gün üzerinden ödeyecekleri primleri tam, yani 30 gün sigortalılık olarak kabul edilmektedir. 2013 yılı için 20 gün olan prim ödenecek gün sayısı her yıl bir puan artırılacak, 2023 yılında ise prim ödeme avantajı ortadan kalkacak ve ödeyecekleri primler diğer sigortalılarla eşitlenecektir.

 


Muhtarlar Muhtarlıklarının Giderlerini Nasıl karşılarlar?


Muhtarlar giderlerini yaptıkları bazı hizmetlerden aldıkları harçlarla ve cezalarla karşılarlar. Örneğin karne tasdikinden 210 TL harç alırlar. Yada kural ihlalinde ceza keserler. Örneğin, İl özel idaresince belirlenmiş köy yerleşme alanı sınırları içinde, köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanlar tarafından, projeleri il özel idaresince incelenerek, fen, sanat ve sağlık şartlarına uygun olmasına rağmen muhtarlık izni olmaksızın konut ve zati maksatlı tarım ve hayvancılık yapısı inşa edilmesi durumunda 390 TL ceza kesilir.

Ayrıca köy muhtarları dağ ve yayla gibi mera niteliği olan yerleri köy ihtiyar heyeti ile karar alarak belli bir harç karşılığında kiraya verebilir, gelirlerini köy odası veznesine aktarırlar.

 


Bu site, IdeaSoft® - Akıllı E-ticaret Paketleri ile hazırlanmıştır.